REGULAMIN

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie http://foks-bhp.cba.pl 
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://foks-bhp.cba.pl Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówien...

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie http://foks-bhp.cba.pl 
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://foks-bhp.cba.pl Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. -wyboru zamawianych towarów
  2. -oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to  być  różne adresy),
  3. -wyboru sposobu płatności
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni,   licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep   ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał   zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od  anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą   opisaną w dziale V Formy płatności i nadpłaty.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów   objętych tą formą sprzedaży.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Zmiany w zamówieniach

 

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem foksbhp@o2.pl lub telefonicznie pod numerem 58 684 50 91
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT o ile nie jest zaznaczone, iż jest to cena netto.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "dostawa". Sklep zastrzega sobie prawo zmiany ostatecznej opłaty za transport.

 

Czas realizacji zamówienia

 

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowane do odbioru w Punkcie sprzedaży w  SIERAKOWICE Kartuska 28 83-340  bądź  Łęgowo Spacerowa 18 83-031 w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

Sposoby i czas dostawy w Polsce:

firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 3 dzień roboczy

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.

odbiór osobisty w Punkcie sprzedaży w SIERAKOWICE Kartuska 28, 83-340 Sierakowice bądź  Łęgowo Spacerowa 18, 83-031 Łęgowo , przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Formy płatności i nadpłaty

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. -płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem lub Firmy  Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania  zamówienia przez Klienta,
  2. -przelew elektroniczny, bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po  otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  3. -płatność przy odbiorze gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie sprzedaży SIERAKOWICE Kartuska 28, 83-340 Sierakowice  bądź  Łęgowo Spacerowa 18, 83-031 Łegowo. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia  przez Klienta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską, do punktu sprzedaży w SIERAKOWICE Kartuska 28, 83-340 Sierakowice  bądź  Łęgowo Spacerowa 18, 83-031 Łęgowo
 3. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny lub bankowy.
 4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

 

 

 1. jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 2. jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
 3. jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 

Reklamacje

 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
 • wad fabrycznych,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
 • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:

Firma P.H.U "FOKS" Jacek Lis

Sierakowice Kartuska 28, 83-340 Sierakowice

albo

 Łęgowo Spacerowa 18, 83-031 Łęgowo

Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem, 

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16-04-2013.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://foks-bhp.cba.pl/ Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Więcej

REGULAMIN W tej kategorii nie ma produktów.