Niniejsza strona internetowa umożliwia również kupowanie towarów z wykorzystaniem funkcji robienia zakupów jako gość. Gdy wybierze się ten tryb robienia zakupów, konieczne będzie podanie wyłącznie najważniejszych informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu procesu zakupu możliwe będzie zarejestrowanie się jako użytkownik lub kontynuowanie jako użytkownik niezarejestrowany.